Nanobrows Amsterdam

General Conditions

ARTICLE 1: The service provider

EYEBROWLAB specializes in semi-permanent eyebrow make-up.

The address is Prinseneiland 1013LP in Amsterdam.

Kvk: 69536546

Btw number: NL002474900B83

EYEBROWLAB provides various brow techniques based on the needs of the client.

EYEBROWLAB will first make an intake with clients to know their specific needs, then assess which technique will be executed.

ARTICLE 2: Service provided

EYEBROWLAB performs microblading, nano machine strokes, powder brows, and lip blushing in addition to those services.These are semi-permanent make-up techniques that will last for 1 to 2 years on the skin.Semi-permanent makeup is a cosmetic procedure. The results of any cosmetic procedure have no guarantee; the retention of the ink (pigments) may react differently for every individual. The results may vary for different reasons and may affect the healing results.

Article 3: Contraindications

Some aspects may affect the results of semi-permanent make-up.

  • UV-rays (sun exposure) have a significant impact on how quickly semi-permanent make-up fades.
  • When applied to the area where the makeup is, a beauty regimen such as skin exploration, anti-aging, whitening cream, and so on will make the semi-permanent makeup disappear faster.
  • Oily skin always has difficult color retention and may sometimes require extra sessions.
  • Medicines such as roaccutane have also affected the result of permanent makeup as they regenerate the skin faster.

EYEBROWLAB will only perform semi-permanent make-up on the best candidate, as not everybody is suitable for the treatment.

  • People who are pregnant or breastfeeding are not candidates for semi-permanent makeup.
  • Client’s medical history is also asked and letter from doctors may require if client is dealing with any health issue.
  • Clients below the age of 18 must have written consent from their parents. Eyebrowlab requires identification.

ARTICLE 4: Reservations and deposits

When making a reservation with Eyebrowlab, a deposit of €90 is required to secure the reservation. EYEBROWLAB has a “no deposit, no treatment” policy.

The client can change the date of the reservation or cancel the appointment anytime, but it can only be done 24 hours prior to the appointment. If the client does not show up or cancels within 24 hours, the deposit is forfeited.

After the semi-permanent make-up procedure, EYEBROWLAB will discuss the healing process, and an aftercare plan will be provided. The client is required to follow the given instructions to achieve the best possible result. If the client fails to follow the aftercare instructions, then it is not EYEBROWLAB’s fault.

Article 5: No refund policy

Once the treatment has taken place, the client is not eligible for a refund, regardless of whether the outcome did not meet the client’s expectations. If the client by any chance does not want to come for the touch-up appointment, the client is not eligible for a partial or full refund.

ARTICLE 6: Extra touch-up policy

Some skin absorbs the color very easily, while others, particularly oily and sensitive skin, absorb the ink quite hard.The treatment includes one touch-up, but if your skin is resistant to the ink, a free second touch-up may be required.

If the client wants to have the 3rd and subsequent extra refills due to the poor retention of ink (pigments), then €100 is required to be paid. ( only within 3 months )

Upon feeling up and signing the consent form (toestemmingsformulier), the client agreed on EYEBROWLAB’s general conditions and gave EYEBROWLAB permission to execute semi-permanent make-up on the client.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: Dienstverlener

EYEBROWLAB is gespecialiseerd in semi-permanente wenkbrauwmake-up.

Het adres is Prinseneiland 305, 1013LP te Amsterdam.

Kvk: 69536546

Btw-nummer: NL002474900B83

EYEBROWLAB biedt verschillende wenkbrauwtechnieken aan op basis van de behoeften van de klant.

EYEBROWLAB zal eerst een intake doen met klanten om hun specifieke behoeften te kennen, en vervolgens beoordelen welke techniek zal worden uitgevoerd.

ARTIKEL 2: Dienstverlening

Naast deze diensten voert EYEBROWLAB microblading, nano-machine-streken, poederwenkbrauwen en lipblushing uit. Dit zijn semi-permanente make-uptechnieken die 1 tot 2 jaar op de huid blijven zitten. Semi-permanente make-up is een cosmetische ingreep. De resultaten van een cosmetische ingreep hebben geen garantie; het vasthouden van de inkt (pigmenten) kan bij iedereen anders reageren. De resultaten kunnen om verschillende redenen variëren en kunnen de genezingsresultaten beïnvloeden.

Artikel 3: Contra-indicaties

Sommige aspecten kunnen het resultaat van semi-permanente make-up beïnvloeden.

UV-stralen (blootstelling aan de zon) hebben een grote invloed op hoe snel semi-permanente make-up vervaagt.

Wanneer toegepast op het gebied waar de make-up is, zal een schoonheidsregime zoals huidverkenning, anti-aging, whitening cream, enzovoort de semi-permanente make-up sneller laten verdwijnen.

Een vette huid heeft altijd een moeilijk kleurbehoud en kan soms extra sessies nodig hebben.

Medicijnen zoals roaccutane hebben ook invloed gehad op het resultaat van permanente make-up omdat ze de huid sneller regenereren.

EYEBROWLAB zal alleen semi-permanente make-up aanbrengen bij de beste kandidaat, aangezien niet iedereen geschikt is voor de behandeling.

Mensen die zwanger zijn of borstvoeding geven, komen niet in aanmerking voor semi-permanente make-up.

De medische geschiedenis van de klant wordt ook gevraagd en een brief van artsen kan nodig zijn als de klant te maken heeft met een gezondheidsprobleem.

Cliënten onder de 18 jaar dienen schriftelijke toestemming van hun ouders te hebben. Eyebrowlab vereist identificatie.

ARTIKEL 4: Reserveringen en aanbetalingen

Bij het maken van een reservering bij Eyebrowlab wordt een aanbetaling van € 90,- gevraagd om de reservering te bevestigen. EYEBROWLAB heeft een “geen aanbetaling, geen behandeling” beleid.

De klant kan op elk moment de datum van de reservering wijzigen of de afspraak annuleren, maar dit kan alleen 24 uur voorafgaand aan de afspraak. Als de klant niet komt opdagen of binnen 24 uur annuleert, wordt de aanbetaling verbeurd.

Na de semi-permanente make-up procedure bespreekt EYEBROWLAB het genezingsproces en wordt er een nazorgplan opgesteld. De opdrachtgever is gehouden de gegeven instructies op te volgen om tot het best mogelijke resultaat te komen. Indien de cliënt de nazorg instructies niet opvolgt, dan is dit niet de schuld van EYEBROWLAB.

Artikel 5: Geen restitutiebeleid

Als de behandeling eenmaal heeft plaatsgevonden, komt de cliënt niet in aanmerking voor restitutie, ongeacht of het resultaat niet aan de verwachtingen van de cliënt voldeed. Indien de cliënt onverhoopt toch niet wil komen voor de touch-up afspraak, komt de cliënt niet in aanmerking voor een gedeeltelijke of volledige terugbetaling.

ARTIKEL 6: Extra touch-up beleid

Sommige huiden nemen de kleur heel gemakkelijk op, terwijl andere, met name de vette en gevoelige huid, de inkt vrij hard absorberen. De behandeling omvat één touch-up, maar als uw huid resistent is tegen de inkt, kan een gratis tweede touch-up nodig zijn .

Als de klant de 3e en volgende extra vullingen wil hebben vanwege de slechte retentie van inkt (pigmenten), dan moet € 100 worden betaald. ( Aleen binnen 3 maanden )

Na het opvoeden en het ondertekenen van het toestemmingsformulier ging de cliënt akkoord met de algemene voorwaarden van EYEBROWLAB en gaf EYEBROWLAB toestemming om semi-permanente make-up uit te voeren bij de cliënt

Scroll to Top